Punyam Aham

Punyam Aham

Raj Nair, 2010

Cast:   Prithviraj ,Samvrutha Sunil ,KPAC Lalitha ,MR Gopakumar ,Nedumudi Venu ,Sreejith Ravi ,Sona Nair ,Nishant Sagar

Director:   Raj Nair

Producer:   Raj Nair ,Shyam Chengalath ,

Punyam Aham

Watch PUNYAM AHAM 2010 Malayalam film directed by Raj Nair. Prithviraj, Samvrutha Sunil and Nedumudi Venu play the lead roles in this film.